Podczas ciąży, porodu oraz w okresie poporodowym to Ty jesteś odpowiedzialna za podejmowanie świadomych decyzji dla siebie i dla swojego dziecka. Masz prawo udzielić – lub odmówić – zgody na opiekę.

Ale skąd masz wiedzieć, co jest dla Was najlepsze?
Podejmowanie świadomych decyzji dotyczących opieki poporodowej oznacza znalezienie najlepszych dostępnych informacji na temat dostępnych opcji i wykorzystanie tych informacji do podjęcia decyzji, co jest dobre dla Ciebie i Twojego dziecka. Czasami oznacza to odwagę i pewność siebie, aby zadawać trudne pytania potencjalnym lub obecnym profesjonalistom i personelowi zajmującemu się Twoją opieką okołoporodową, aby zapewnić Ci dostępne opcje.

Świadoma odmowa
Jeśli nie zgadzasz się ze swoim lekarzem i zdecydujesz się nie akceptować opieki/interwencji/leczenia, masz prawo do „świadomej odmowy”. Nawet jeśli podpisałeś formularz wyrażający zgodę na określony rodzaj opieki, masz prawo zmienić zdanie. (“This is my informed choice…”)

Prawa projesjonalistów zajmujących się Tobą
Twój lekarz ma prawo wyrazić zgodę lub odmówić udzielenia opieki/leczenia/interwencji, o którą możesz poprosić. Na przykład, jeśli kobieta zażąda cięcia cesarskiego i nie ma potrzeby medycznej do tego zabiegu, jej lekarz ma prawo odmówić wykonania operacji. Z wielu powodów świadczeniodawcy i szpitale mogą odmówić świadczenia niektórych rodzajów opieki, które byłyby dobrym i rozsądnym wyborem dla wielu kobiet, takich jak poród waginalny po cięciu cesarskim (VBAC). Jest to kolejny powód, dla którego ważne jest, aby z wyprzedzeniem zdawać sobie sprawę z dostępnych opcji i szukać bardziej elastycznych placówek porodowych lub usługodawców (np. prywatne położne), jeśli nie otrzymujesz oczekiwanych odpowiedzi.

Opieka okłoporodowa oparta na dowodach naukowych – Evidence based maternity care
„Opieka okołoporodowa oparta na faktach” oznacza wykorzystanie wyników najlepszych badań dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności określonych testów, leczenia i innych interwencji, aby pomóc Ci w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki poporodowej.

Niektóre podstawowe zasady opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowaych to:
🩺 Kwestionuj wspólne założenia. Bądź sceptyczna! Wiele powszechnych przekonań na temat opieki zdrowotnej nie odzwierciedla najlepszych dostępnych badań. Może to prowadzić do złej opieki i złych wyników zdrowotnych. Nie wahaj się powiedzieć: „Pokaż mi dowody”.
🩺 Rozważ najlepsze badania. Niektóre badania naukowe nie są dobrze zaprojektowane lub przeprowadzone. Te gorszej jakości badania nie powinny być wykorzystywane do podejmowania decyzji. Kiedy zgłaszane jest nowe badanie, powinniśmy zapytać: „Co już wiadomo na temat tego pytania na podstawie najlepszych dostępnych badań i co, jeśli w ogóle, dodaje to badanie?”
🩺 Poszukaj „Gold Standard”. Dobrze przeprowadzone systematyczne przeglądy badań, jeśli są dostępne, powinny stanowić podstawę decyzji dotyczących opieki. Systematyczny przegląd wykorzystuje staranne procesy w celu ograniczenia stronniczości i oceny wagi najlepszych dostępnych badań dotyczących możliwych szkód i korzyści wynikających z określonych praktyk opieki. Jeśli przeglądy systematyczne nie są dostępne, dobrą alternatywą mogą być badania indywidualne z randomizowanymi, kontrolowanymi projektami badań (Randomized Controlled Trials). Może być ważne, aby wziąć pod uwagę również inne rodzaje badań.

Skupienie się na wysokiej jakości dowodach pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji.

Chociaż systemy opieki zdrowotnej i świadczeniodawcy powinni starać się, aby świadczona opieka odzwierciedlała najlepsze dostępne badania, są oni zajęci i trudno jest nadążyć i zrozumieć rozległą i stale rosnącą liczbę badań dotyczących dowolnego tematu macierzyństwa. Nawet jeśli rozumieją wnioski płynące z najlepszych dostępnych badań, zmiana ustalonych przekonań i zwyczajów może być trudna. Dlatego ważne jest, aby poświęcić trochę czasu na zrozumienie jakości dowodów oraz tego, co okazało się korzystne lub szkodliwe. Decydenci, ubezpieczyciele, administratorzy, nauczyciele zawodów medycznych i dziennikarze również odgrywają ważną rolę w zapewnianiu kobietom dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i zrozumienia jej.

🧘‍♀️ Dobre relacje z lekarzem oparte na otwartej komunikacji, wzajemnym szacunku i podobnych punktach widzenia mogą wspierać ten wspólny proces podejmowania decyzji. Możesz również zechcieć sporządzić listę pytań przed każdą wizytą i zanotować odpowiedzi podczas wizyt. Aby uzyskać potrzebne informacje, być może będziesz musiała powiedzieć:
🦋 Nie rozumiem.
🦋 Proszę, wyjaśnij mi to.
🦋Co może się stać mnie lub mojemu dziecku, jeśli to zrobię? A jeśli nie?
🦋 Jakie mam inne opcje? Co się stanie, jeśli nie podejmę żadnych działań („uważne czekanie”)?
🦋 Proszę, pokaż mi badania potwierdzające to, co polecasz.
🦋 Gdzie mogę uzyskać więcej informacji?
🦋 Mam kilka informacji, którymi chciałbym się z wami podzielić.
🦋 Nie podoba mi się to, co polecasz.
🦋 Nie jestem jeszcze gotowy do podjęcia decyzji.
🦋 Myślę o uzyskaniu drugiej opinii.

Pamiętaj, aby wybrać lekarza lub położną, która szanuje Twoje potrzeby, wartości i cele. Jeśli z czasem okaże się, że nie zgadzasz się ze swoim lekarzem lub z zasadami obowiązującymi w miejscu planowanego porodu, możesz skorzystać z innych opcji. Możesz rozważyć konsultacje lub opiekę douli, która jest wyspecjalizowana w porodach naturalnych i świadomych. Doule podnoszą jakość opieki medycznej bo potrafią szybko znajdywać informacje i wspierają kobiety w podejmowaniu świadomych decyzji. Bez względu na to czy podejmujesz decyzje sama czy pozwalasz lekarzom podejmować wszystkie decyzje z ich rezultatami to Ty będziesz się musiała zmierzyć – w obu tych przypadkach.